Tel. 297608472 | 604293643 | OSTROŁĘKA

Kolektory słoneczne

Wyszczególniając głównych pięć aspektów wyróżniających kolektory firmy Viessmann na rynku europejskim można wskazać na aspekty takie jak :

Doświadczenie - ponieważ pierwsze kolektory słoneczne firma Viessmann zaoferowała na rynku europejskim już w roku 1976. Jego konstrukcja wykorzystywała aluminium i stal nierdzewną. Już wówczas zastosowano wężownicowy układ przewodów czynnika grzewczego, stosowany do dzisiaj przez firmę Viessmann.

Jakość - która niezaprzeczalnie powinna być w każdym przypadku istotna dla klienta, a już tym bardziej w przypadku kolektora słonecznego narażonego na niekorzystne zmienne w czasie warunki pracy. Na rynku europejskim istnieją od wielu lat procedury badań kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne VITOSOL były poddawane badaniom jakościowo-sprawnościowym w niezależnych ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Sprawność
- która stanowi kolejną ważną cechę kolektora słonecznego. Dysponując wynikami badań ośrodków badawczych można w wiarygodny i wygodny sposób porównać wyniki uzyskane przez różnych producentów. O wysokiej sprawności kolektora słonecznego mogą świadczyć również deklarowane uzyski ciepła wyrażane w kWh/m2rok. Kolektory słoneczne VITOSOL osiągają wartości uzysku ciepła znacznie powyżej 525 kWh/m2rok.

Design
- który stanowi ważny aspekt, gdyż kolektory słoneczne stanowią najczęściej integralny i widoczny element budynku. Potwierdzeniem tego, że firma Viessmann również w tym względzie dostrzega istotę zagadnienia, jest dodatkowo możliwość zamówienia płaskiego kolektora słonecznego VITOSOL 100-F z obudową wykonaną w dowolnym kolorze RAL. W ten sposób kolektory mogą zostać całkowicie, również kolorystycznie, zintegrowane z dachem.

Możliwości zabudowy
które mogą być czasem przeszkodą w zastosowaniu kolektorów słonecznych w danym budynku. Ważnym przykładem może być tu możliwość zabudowy kolektorów słonecznych w pozycji pionowej na elewacji budynku lub barierce tarasu. Jako jedne z nielicznych na rynku, próżniowe kolektory słoneczne VITOSOL 200-T można zabudowywać w dowolnej pozycji bez względu na typowe dla innych kolektorów wymagania zachowania minimalnego czy maksymalnego kąta nachylenia.

NASZE PRODUKTY: